Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

922. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe, stran 2638.

  
Na podlagi petega odstavka 79. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18) v zvezi s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vrste dejanskih rab dela stavbe in njihove šifre, ki se vodijo v katastru stavb, vrste prostorov, ki pripadajo delu stavbe, in njihove šifre, ki se vodijo v katastru stavb, ter dejansko rabo dela stavbe s povezavo na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov.
2. člen 
(vrste dejanskih rab dela stavbe in njihove šifre) 
(1) Vrste dejanskih rab dela stavbe in njihove šifre, ki se vodijo v katastru stavb, so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Dejanska raba dela stavbe s povezavo na klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(vrste prostorov, ki pripadajo delu stavbe, in njihove šifre) 
(1) Vrste prostorov, ki pripadajo delu stavbe, in njihove šifre, ki se vodijo v katastru stavb, so v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Način določitve vrst prostorov, ki pripadajo delu stavbe, glede na dejansko rabo dela stavbe, površino in dejansko uporabo prostorov je v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(podatki o dejanskih rabah delov stavb, določenih pred 30. junijem 2018) 
V katastru stavb se do 31. julija 2019 poleg podatkov o vrstah dejanskih rab dela stavbe iz 2. člena tega pravilnika in podatkov o vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe, iz 3. člena tega pravilnika vodijo tudi podatki o dejanskih rabah delov stavb, določeni v skladu z metodološkim navodilom »Podrobnejša delitev dejanske rabe dela stavbe«, objavljenim na podlagi 79. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US in 61/17 – ZAID), ki je na dan uveljavitve tega pravilnika objavljeno na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe (Uradni list RS, št. 41/18).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2019
Ljubljana, dne 1. aprila 2019
EVA 2019-2550-0008
Simon Zajc l.r.
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina