Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5778. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010, stran 17029.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010
I.
Državna volilna komisija je na 48. seji dne 28. decembra 2010 na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu glasovanja na območju volilnih enot, ter zapisnika Državne volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti iz tujine, na zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 12. decembra 2010 je imelo pravico glasovati skupaj 1.707.209 volivcev, pri čemer je bilo 1.707.207 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 2 volivca, ki sta glasovala s potrdilom, ker pomotoma nista bila vpisana v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 252.408 volivcev (14,78%), od tega 252.406 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik in 2 volivca, ki sta glasovala s potrdilom.
Oddanih je bilo 252.343 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 2348 glasovnic neveljavnih (0,93% od števila oddanih glasovnic).
Veljavnih je bilo 249.995 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-2), EPA 1067-V, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 20. oktobra 2010?«
je z besedo »ZA« odgovorilo 69.175 volivcev ali 27,67% od števila veljavnih glasovnic
oziroma
z besedo »PROTI« 180.820 volivcev ali 72,33% od števila veljavnih glasovnic.
II.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2), skladno z določbami 23. člena istega zakona
u g o t o v i l a,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti uveljavitvi Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-2), EPA 1067-V, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 20. oktobra 2010.
Št. 10-6/00-44/10
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
Državna volilna komisija Ljubljana, Slovenska cesta 54
Predsednik
Anton Gašper Frantar l.r.
Člani:
Astrid Prašnikar l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
dr. Jurij Toplak l.r.
Dušan Vučko l.r.
Miroslav Pretnar l.r.