Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

616. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1A)
617. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-B)
618. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A)

MINISTRSTVA

619. Pravilnik o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
620. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

USTAVNO SODIŠČE

621. Odločba o razveljavitvi Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

622. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Kranj (številka volilne enote: 1000)
623. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Postojna (številka volilne enote: 2000)
624. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Ljubljana Center (številka volilne enote: 3000)
625. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Ljubljana Bežigrad (številka volilne enote: 4000)
626. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Celje (številka volilne enote: 5000)
627. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Novo mesto (številka volilne enote: 6000)
628. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Maribor (številka volilne enote: 7000)
629. Sklep o imenovanju volilne komisije volilne enote Ptuj (številka volilne enote: 8000)
630. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Jesenice (številka volilnega okraja: 1001)
631. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Radovljica 1 (številka volilnega okraja: 1002)
632. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Radovljica 2 (številka volilnega okraja: 1003)
633. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Kranj 1 (številka volilnega okraja: 1004)
634. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Kranj 2 (številka volilnega okraja: 1005)
635. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Kranj 3 (številka volilnega okraja: 1006)
636. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Tržič (številka volilnega okraja: 1007)
637. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Škofja Loka 1 (številka volilnega okraja: 1008)
638. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Škofja Loka 2 (številka volilnega okraja: 1009)
639. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Kamnik (številka volilnega okraja: 1010)
640. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Idrija (številka volilnega okraja: 1011)
641. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Tolmin (številka volilnega okraja: 2001)
642. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Piran (številka volilnega okraja: 2002)
643. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Izola (številka volilnega okraja: 2003)
644. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Koper 1 (številka volilnega okraja: 2004)
645. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Koper 2 (številka volilnega okraja: 2005)
646. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Sežana (številka volilnega okraja: 2006)
647. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ilirska Bistrica (številka volilnega okraja: 2007)
648. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Postojna (številka volilnega okraja: 2008)
649. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Nova Gorica 1 (številka volilnega okraja: 2009)
650. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Nova Gorica 2 (številka volilnega okraja: 2010)
651. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ajdovščina (številka volilnega okraja: 2011)
652. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Logatec (številka volilnega okraja: 3001)
653. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Vrhnika (številka volilnega okraja: 3002)
654. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Vič-Rudnik 1 (številka volilnega okraja: 3003)
655. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Vič-Rudnik 2 (številka volilnega okraja: 3004)
656. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Vič-Rudnik 3 (številka volilnega okraja: 3005)
657. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Vič-Rudnik 4 (številka volilnega okraja: 3006)
658. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Center (številka volilnega okraja: 3007)
659. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Šiška 1 (številka volilnega okraja: 3008)
660. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Šiška 2 (številka volilnega okraja: 3009)
661. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Šiška 3 (številka volilnega okraja: 3010)
662. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Šiška 4 (številka volilnega okraja: 3011)
663. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Kočevje (številka volilnega okraja: 4001)
664. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ribnica-Dobrepolje (številka volilnega okraja: 4002)
665. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Grosuplje (številka volilnega okraja: 4003)
666. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ivančna Gorica (številka volilnega okraja: 4004)
667. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Moste-Polje 1 (številka volilnega okraja: 4005)
668. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Moste-Polje 2 (številka volilnega okraja: 4006)
669. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Moste-Polje 3 (številka volilnega okraja: 4007)
670. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Bežigrad 1 (številka volilnega okraja: 4008)
671. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljubljana Bežigrad 2 (številka volilnega okraja: 4009)
672. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Domžale 1 (številka volilnega okraja: 4010)
673. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Domžale 2 (številka volilnega okraja: 4011)
674. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Šentjur (številka volilnega okraja: 5001)
675. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Celje 1 (številka volilnega okraja: 5002)
676. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Celje 2 (številka volilnega okraja: 5003)
677. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Žalec 1 (številka volilnega okraja: 5004)
678. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Žalec 2 (številka volilnega okraja: 5005)
679. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Mozirje (številka volilnega okraja: 5006)
680. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Velenje 1 (številka volilnega okraja: 5007)
681. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Velenje 2 (številka volilnega okraja: 5008)
682. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Slovenj Gradec (številka volilnega okraja: 5009)
683. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ravne na Koroškem (številka volilnega okraja: 5010)
684. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Radlje (številka volilnega okraja: 5011)
685. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Črnomelj (številka volilnega okraja: 6001)
686. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Novo mesto 1 (številka volilnega okraja: 6002)
687. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Novo mesto 2 (številka volilnega okraja: 6003)
688. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Trebnje (številka volilnega okraja: 6004)
689. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Brežice (številka volilnega okraja: 6005)
690. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Krško (številka volilnega okraja: 6006)
691. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Sevnica (številka volilnega okraja: 6007)
692. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Laško (številka volilnega okraja: 6008)
693. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Litija (številka volilnega okraja: 6009)
694. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Hrastnik-Trbovlje (številka volilnega okraja: 6010)
695. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Zagorje (številka volilnega okraja: 6011)
696. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Šmarje pri Jelšah (številka volilnega okraja: 7001)
697. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Slovenska Bistrica (številka volilnega okraja: 7002)
698. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Slovenske Konjice (številka volilnega okraja: 7003)
699. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ruše (številka volilnega okraja: 7004)
700. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Maribor 1 (številka volilnega okraja: 7005)
701. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Maribor 2 (številka volilnega okraja: 7006)
702. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Maribor 3 (številka volilnega okraja: 7007)
703. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Maribor 4 (številka volilnega okraja: 7008)
704. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Maribor 5 (številka volilnega okraja: 7009)
705. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Maribor 6 (številka volilnega okraja: 7010)
706. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Maribor 7 (številka volilnega okraja: 7011)
707. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Lendava (številka volilnega okraja: 8001)
708. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ormož (številka volilnega okraja: 8002)
709. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ljutomer (številka volilnega okraja: 8003)
710. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Murska Sobota 1 (številka volilnega okraja: 8004)
711. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Murska Sobota 2 (številka volilnega okraja: 8005)
712. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Gornja Radgona (številka volilnega okraja: 8006)
713. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Lenart (številka volilnega okraja: 8007)
714. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Pesnica (številka volilnega okraja: 8008)
715. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ptuj 1 (številka volilnega okraja: 8009)
716. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ptuj 2 (številka volilnega okraja: 8010)
717. Sklep o imenovanju okrajne volilne komisije Ptuj 3 (številka volilnega okraja: 8011)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

718. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence
719. Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2023

OBČINE

Ajdovščina

720. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

Piran

721. Letni program športa v Občini Piran za leto 2023

Slovenj Gradec

722. Sklep št. 12. 5 o izbrisu zaznambe javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti