Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2054. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-C)
2055. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H)
2056. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2057. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2058. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2059. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2060. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
2061. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju
2062. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki s sedežem v New Delhiju
2063. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju
2064. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v New Delhiju

MINISTRSTVA

2065. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil
2066. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih
2067. Odredba o spremembi Odredbe o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči
2068. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

USTAVNO SODIŠČE

2069. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci v delu, ki spreminja namensko rabo dela zemljišč s parcelnimi številkami 199, 201, 203/4, 211/1, 212/4, 212/5, 214/2 in 215/2, vse k. o. Bukovci, iz stanovanjsko-kmetijsko-poslovne namenske rabe (SKP) v kmetijska zemljišča (K1), v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2070. Imenovanje člana uradniškega sveta

OBČINE

Železniki

2071. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2021

POPRAVKI

2072. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o tujcih (ZTuj-2-UPB9)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti