Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3462. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB16)
3463. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

MINISTRSTVA

3464. Odredba o sprejemu srednješolskih programov izpopolnjevanja na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja
3465. Odredba o sprejemu prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja

BANKA SLOVENIJE

3466. Sklep o uporabi Smernic o spremljanju praga in drugih postopkovnih vidikih ustanovitve vmesne EU nadrejene osebe v skladu s členom 21b Direktive 2013/36/EU

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3467. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2021

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

3468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Kobarid

3469. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kobarid

Log-Dragomer

3470. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log 2

Rogaška Slatina

3471. Sklep o cenah storitev pokopališko pogrebnega moštva, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina
3472. Sklep o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina
3473. Sklep o višini grobnine na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina

Sveti Jurij ob Ščavnici

3474. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3475. Sklep o odobritvi povečanja števila otrok v homogenih oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v Vrtcu Sonček
3476. Sklep o določitvi nepremičnine s statusom javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3477. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3478. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti