Uradni list

Številka 176
Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 9. 11. 2021

Kazalo

3468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 10374.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 16. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 52/18) se 2. člen spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) in javne poti (s skrajšano oznako JP).«
2. člen 
4. člen se dopolni in spremeni tako, da se v tabeli:
– dodata naslednja zapisa:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
11,1
067120
067122
O 067121
Planina nad Horjulom – Suhi Dol
C R2 407
6.837
14,1
100140
100142
O 100140
Lamovec – Zajlar
C 067120
1.353
– obstoječi zapisi pod navedenimi zaporednimi številkami nadomestijo z zapisi:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
067010
067011
C R3 641
Gorjanc – Razori
C R2 409
2.625
165 Ljubljana
4
067050
067051
C 067040
Šentjošt – Kurja vas
C R2 407
1.066
11
067120
067121
C 067090
Zalog – Planina nad Horjulom
C 067130
3.836
13
067150
067151
C R3 641
Žerovnik – Osredek – Topol
C 251090
3.523
189 Medvode
14
100140
100141
C R2 407
Lučine – Lamovec
O 567761
317
1.744 Gorenja vas - Poljane
17
213050
213051
O 212782
Podutik – Šujica
C R3 641
1.339
1.624 Ljubljana
– izbriše zapis:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
5
067060
067061
C 213050
Stranska vas – Gabrje
C R3 641
1.937
– obstoječim zapisom spremeni podatek o dolžini odseka na prikazane vrednosti:
Zap. št.
Številka odseka
Dolžina odseka v občini [m]
2
067021
7.557
3
067041
4.801
6
067071
2.704
7
067081
2.697
8
067091
16.396
9
067101
8.876
10
067111
2.928
12
067131
5.346
15
100151
373
16
100181
2.834
18
401091
5.742
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Dobrova - Polhov Gradec znaša 81.150 metrov.
3. člen 
V 5. členu se tabela a) Zbirne krajevne ceste (LZ) spremeni tako, da se:
– izbriše zapis:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
2
067210
067211
O 067201
Ul. Emila Adamiča
O 567201
545
– obstoječemu zapisu spremeni podatek o dolžini odseka na prikazano vrednost:
Zap. št.
Številka odseka
Dolžina odseka v občini [m]
1
067201
189
– skupna dolžina odsekov LZ se spremeni iz 738 metrov na 189 metrov.
– se doda tabela:
b) Krajevne ceste (LK):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
067210
067211
O 067201
Ul. Emila Adamiča
O 567161
642
2
067210
067212
O 067211
Dobrova – LC
C 067020
292
Skupna dolžina krajevnih cest (LK) v Občini Dobrova - Polhov Gradec znaša 934 metrov.
4. člen 
V 6. členu se v tabelo:
– dodajo zapisi:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
5,1
567020
567025
O 567021
odcep Podsmreka 19c
Z HŠ 53
53
11,1
567030
567033
C 067010
odcep Podsmreka 10b
Z HŠ 10b
125
18,1
567040
567048
O 567045
Razori 7
Z HŠ 7
70
18,2
567040
567049
O 567044
odcep Draževnik 8a
Z kmetija
147
31,1
567130
567133
O 567291
TP Selo
Z p.1063/2
29
59,1
567240
567243
O 567241
odcep Jaklič
Z p.873/2
156
59,2
567240
567248
C R3 641
povezava R3 – JP
C 567360
27
80,1
567300
567302
C R3 641
prečrpališče Oven
Z HŠ 55
94
86,1
567360
567362
C 213050
Stranska vas – Dobrova
C R3 641
1.553
96,1
567380
567388
O 567381
odcep Dolenja vas 22
Z HŠ 22
115
96,2
567380
567389
O 567383
odcep Dolenja vas 18
Z HŠ 18
43
115,1
567410
567416
O 567411
odcep Babna Gora 19
Z HŠ 20
65
186,1
567640
567643
C 067110
Setnik 2
Z HŠ 2
103
186,2
567640
567644
C 067110
Praproče 24
Z HŠ 24
135
186,3
567640
567645
C 067110
Praproče 17
Z HŠ 17
112
188,1
567650
567653
C 067090
LC – Smolnik 4
Z HŠ 4
328
188,2
567650
567654
C 067090
LC – Smolnik 5
Z HŠ 5
159
190,1
567670
567672
C 067090
odcep Črni Vrh 6a
Z HŠ 6a
137
193,1
567680
567684
O 567681
Smolnik 38
Z p.1386/77
95
211,1
567790
567793
O 567791
Planina nad Horjulom 20
Z HŠ 20
203
229,1
567900
567902
O 567901
Butajnova 14b
Z HŠ 14b
77
232,1
567910
567914
C R2 407
R2 – Janež
Z HŠ 42a
209
245,1
567960
567961
C R3 641
odcep Log pri Polhovem Gradcu
Z HŠ 3
109
245,2
567970
567971
O 567381
odcep Dolenja vas 24
Z HŠ 24
192
245,3
726510
726511
C 468030
Vrh Sv. Treh kraljev – Lavrovec
O 100181
165
2.483 Logatec
245,4
726510
726513
O 100181
Arkar – Oblak
O 996321
132
374 Logatec
– obstoječi zapisi pod navedenimi zaporednimi številkami nadomestijo z naslednjimi zapisi:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
2
567020
567021
C 067010
Podsmreka – Lazar
Z HŠ 25
413
11
567030
567032
C 067010
LC – Podsmreka 28a
Z vodohr.
306
16
567040
567045
C 067010
Razori 20
Z HŠ 6
123
21
567050
567053
O 567051
Draževnik 21
Z HŠ 21
64
26
567090
567091
C 067200
Stara cesta I.
C R3 641
178
34
567150
567151
C 567180
Dobrova
C 067210
183
37
567160
567161
C 567170
Cesta 7. maja – Gradišek
Z HŠ 30
307
38
567160
567162
O 567161
vodohran Dobrova nad OŠ
Z vodohr.
97
39
567160
567163
O 567161
povezava OŠ
C R3 641
325
42
567180
567181
C R3 641
Cesta I
C 067210
228
45
567220
567221
C 213050
Stranska vas – Bokalci
C 215500
1.830
683 Ljubljana
47
567220
567223
O 567221
Cesta na Utik II
Z HŠ 26
629
50
567230
567231
C 067060
Cesta v Gabrje
Z HŠ 101
1.588
58
567240
567241
C 567230
Cesta pod kotom
Z HŠ 12
776
63
567260
567261
C 067150
Osredek
O 567271
505
64
567270
567271
O 067151
Osredek-Mali vrh
C 067150
817
68
567280
567283
O 567282
Odcep Božnar
Z HŠ 29
214
73
567290
567293
O 567291
Selo – novo naselje
Z HŠ 159
98
78
567290
567298
O 567291
Pot k Johanu, Šujica 42
Z HŠ 42
236
80
567300
567301
C R3 641
Gradišnik – Šujica
O 567291
319
81
567310
567311
C 567300
Šujica
O 567311
292
85
567350
567351
C 567320
Selo – Vintar
Z HŠ 52a
159
86
567360
567361
C 213050
Šujica – Stranska vas
C R3 641
1.378
91
567380
567382
O 567381
Kotar – Zupančič
Z HŠ 73
169
92
567380
567383
C 067070
Dolenja vas – Piš
Z HŠ 17
268
98
567390
567392
C 067020
odcep Pavličk
Z HŠ 35
439
103
567400
567401
C 067020
Brezje 99
Z HŠ 99
1.367
110
567400
567408
O 567401
Brezje – Zablat
Z HŠ 110
480
116
567420
567421
C 567430
Belec – Jamnik
C 067070
426
118
567430
567431
C 067070
Križi. Babna g. – Glažar
Z HŠ 11a
614
119
567430
567432
O 567431
Babna g. – Vrhovec
Z HŠ 16
460
124
567450
567454
C 067080
Dolenja vas 28
Z HŠ 28
205
127
567450
567457
C R3 641
Dvor 38
Z HŠ 38
61
132
567470
567471
C 567500
Hoja – Ravenk
Z HŠ 3
2.294
142
567500
567501
C R3 641
Žaga – Anžig
Z HŠ 73
624
144
567510
567512
C R3 641
R3 – Srednja vas 25a
Z HŠ 25a
72
152
567520
567522
C R3 641
Mala voda – Srednja vas
Z HŠ 24
1.335
155
567540
567542
C 067090
Stara gasa
Z HŠ 29
98
158
567560
567561
C R3 641
Briše – Setnik
Z cerkev
2.388
160
567560
567563
C 067080
Prosca – Koritnik-Boštjan
Z HŠ 19
860
172
567580
567582
O 567581
Polhov G. 97a
Z HŠ 97a
85
175
567580
567585
C R3 641
Novo naselje I
Z HŠ 93a
84
180
567610
567611
C R3 641
Majer – Praproče
C 067110
3.975
181
567610
567612
C 067110
Praproče 7
Z HŠ 7
70
184
567630
567631
C 401090
Petačev graben – Kozjeki
Z HŠ 16
2.479
185
567640
567641
C 067090
LC – Smolnik 3
Z HŠ 3
985
186
567640
567642
C 067090
odcep LC-Božna
Z most
80
188
567650
567652
C 067090
Praprotnik – Nad Hribom
Z HŠ 6a
204
191
567680
567681
O 567671
Smolnik – Pohleven
Z HŠ 30c
834
192
567680
567682
O 567681
Smolnik 10a – 10b
Z HŠ 10b
72
193
567680
567683
O 567671
Smolnik 29
Z HŠ 28
67
198
567720
567721
C 067090
Črni Vrh – Sv. Lenart
Z cerkev
338
200
567720
567723
O 567721
Črni Vrh – Plestenjak
Z HŠ 41
1.325
205
567760
567761
C 067100
Rovt – Alič – Lamovec
C 100140
3.154
207
567770
567771
C 567760
Logar – Frtic
Z HŠ 7
666
210
567790
567791
C 567760
Alič – Buh
Z HŠ 25
836
211
567790
567792
O 567791
Stiskar
Z HŠ 20
117
217
567820
567821
C 067100
Žnidar – Mrzlikar-Rus
Z HŠ 11
2.493
218
567830
567831
C 567820
Žnidar – Bradeško
Z HŠ 14
699
227
567890
567891
C 067130
Butajnova – Mala vas
O 567891
605
228
567890
567892
C 067130
za cerkvijo
Z HŠ 21d
316
245
567950
567951
C 401090
Selo nad PG-Sveti Jedrt
Z HŠ 10
781
246
726520
726521
C 100180
Koča – Zg. Lavrovec
Z HŠ 6
269
384 Vrhnika, 116 Logatec
– ukinejo naslednji zapisi:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
27
567100
567101
C 567090
Stara cesta II.
C R3 641
41
40
567160
567164
C R3 641
dostop do OŠ Dobrova
O 567164
262
48
567220
567224
O 567223
odcep Podrepec
Z HŠ 29
82
– se obstoječim zapisom spremeni podatek o dolžini odseka na prikazane vrednosti:
Zap. št.
Številka odseka
Dolžina odseka v občini [m]
1.
567011
900
3.
567022
318
4.
567023
410
5.
567024
127
7.
567027
191
8.
567028
57
9.
567029
129
12.
567041
238
13.
567042
262
14.
567043
474
15.
567044
228
17.
567046
153
18.
567047
158
19.
567051
575
20.
567052
146
28.
567111
232
30.
567131
145
31.
567132
197
32.
567141
185
33.
567142
289
36.
567153
62
41.
567171
337
43.
567191
130
44.
567211
342
49.
567225
137
51.
567232
519
52.
567233
216
53.
567234
157
54.
567235
344
55.
567236
72
56.
567237
159
59.
567242
143
60.
567251
910
61.
567252
772
62.
567253
65
65.
567272
350
66.
567281
2.141
67.
567282
183
70.
567285
129
71.
567291
2.210
72.
567292
231
74.
567294
110
75.
567295
185
77.
567297
297
79.
567299
89
82.
567321
606
83.
567322
122
84.
567331
270
87.
567371
1.867
89.
567373
172
90.
567381
3.463
93.
567384
493
95.
567386
663
96.
567387
58
99.
567393
330
104.
567402
227
105.
567403
445
106.
567404
516
107.
567405
700
108.
567406
490
109.
567407
28
111.
567411
923
112.
567412
117
113.
567413
105
117.
567422
164
120.
567441
267
123.
567453
125
125.
567455
197
126.
567456
148
128.
567458
105
130.
567461
1.636
131.
567462
113
134.
567473
97
135.
567481
2.392
136.
567482
184
137.
567483
87
138.
567491
1.972
139.
567492
321
140.
567493
320
141.
567494
89
143.
567511
286
145.
567513
128
148.
567516
63
149.
567517
114
150.
567518
153
151.
567521
1.908
153.
567531
1.636
154.
567541
603
156.
567551
487
157.
567552
170
161.
567564
989
162.
567565
1.566
163.
567566
548
165.
567571
552
166.
567572
113
168.
567574
71
169.
567575
86
170.
567576
77
171.
567581
321
174.
567584
325
176.
567591
4.524
177.
567592
252
179.
567601
1.389
182.
567613
108
183.
567621
1.415
187.
567651
444
189.
567661
732
190.
567671
1.580
194.
567691
1.139
195.
567701
3.551
196.
567702
110
197.
567711
1.448
199.
567722
192
201.
567731
3.648
202.
567741
606
203.
567751
829
204.
567752
1.192
206.
567762
234
209.
567782
1.041
212.
567801
1.221
213.
567802
252
214.
567811
1.649
215.
567812
400
216.
567813
497
219.
567841
572
220.
567851
1.310
221.
567852
1.182
222.
567853
319
223.
567861
2.462
224.
567871
469
225.
567881
2.410
226.
567882
200
229.
567901
1.448
230.
567911
1.351
232.
567913
722
233.
567921
245
234.
567931
2.101
235.
567932
215
236.
567941
308
237.
567942
175
238.
567943
252
239.
567944
490
241.
567946
176
242.
567947
132
244.
567949
171
247.
966231
290
Skupna dolžina odsekov se spremeni iz 144.965 metrov na 148.696 metrov.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0028/2021-10
Dobrova, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar 

AAA Zlata odličnost