Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2020 z dne 8. 4. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

746. Sklep o mirovanju mandata poslanca
747. Sklep o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo državnega sekretarja
748. Sklep o mirovanju mandata poslanki
749. Sklep o opravljanju funkcije poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke
750. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija
751. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Drugi akti

745. Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1F)

USTAVNO SODIŠČE

752. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

SODNI SVET

753. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
754. Odločba o prenehanju sodniške službe
755. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

756. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021

OBČINE

Dobrna

757. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna

Moravske Toplice

758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice

Postojna

759. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Postojna
AAA Zlata odličnost