Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

659. Dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

660. Poročilo o gibanju plač za januar 2020

OBČINE

Koper

661. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za leto 2020

Log-Dragomer

662. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o možnosti podajanja predlogov in pripomb na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Miren-Kostanjevica

663. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2020
664. Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Krajevne skupnosti Sela na Krasu
678. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Miren - Kostanjevica

Odranci

665. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2020
666. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Odranci

Ravne na Koroškem

667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške Ravne na Koroškem

Sevnica

668. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna (RN07.ppn)

Škofljica

669. Odlok o spremembi Odloka o izdajanju občinskega glasila
670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Škofljica v najem ali zakup
671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Šmartno pri Litiji

672. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020
673. Pravilnik o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma
674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Velike Lašče

675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek
676. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče
677. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti