Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2020 z dne 27. 3. 2020

Kazalo

675. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek, stran 1917.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2006, 6/2013, 2/2019) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 10. redni seji dne 12. marca 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2011) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zaporedna št.
Kriterij
Število 
točk
1.
Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Velike Lašče
40 točk
2.
Otrok, katerega oba starša oziroma skrbnika sta ali zaposlena ali študenta oziroma je starš oziroma skrbnik zaposlen ali študent, če gre za enostarševsko družino
25 točk
3.
En starš oziroma skrbnik zaposlen, drugi iskalec zaposlitve
15 točk
4.
En starš oziroma skrbnik zaposlen, drugi nezaposlen
10 točk
5.
Oba starša oziroma skrbnika iskalca zaposlitve
9 točk
6.
Otrok pred vstopom v šolo
8 točk
7.
Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu in otrok med letom ni bil sprejet v vrtec
8 točk
8.
Sprejem dvojčkov ali trojčkov
4 točke
9.
Število vseh nepreskrbljenih otrok v družini
vsak otrok 2 točki
10.
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev do 1. 9. 
20 točk
11.
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev v septembru
10 točk
12.
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev v oktobru
8 točk
13.
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev v novembru
6 točk
14.
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev v decembru
4 točke
15.
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev v januarju
2 točki
16.
Otrok v vpisnem obdobju dopolni najmanj starost 11 mesecev v februarju
1 točka
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka: prednost ima starejši otrok.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0003/2020-1
Velike Lašče, dne 17. marca 2020
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti