Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020, Kazalo


MINISTRSTVA

1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije

OBČINE

Brezovica

2. Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica
3. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Brezovica
4. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica
5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica

Krško

6. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2021

Laško

7. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško

Pivka

8. Odlok o mladini v Občini Pivka
9. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Pivka
10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica

POPRAVKI

12. Popravek Sklepa o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici