Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

65. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

66. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci
67. Uredba o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice glede postopka sporočanja kršitev
68. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

Drugi akti

69. Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
96. Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

70. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2019 dalje

SODNI SVET

71. Odločba o prenehanju sodniške službe
72. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
73. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

74. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

75. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
76. Revalorizacija minimalne letne tarife

OBČINE

Borovnica

93. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici

Brezovica

77. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Trgovski center – za enoto urejanja prostora BR-27

Črnomelj

78. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj

Dobrova-Polhov Gradec

79. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dolenjske Toplice

80. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2019

Gornji Petrovci

81. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šulinci

Kamnik

82. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019 v Občini Kamnik

Kranj

83. Razpis naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Golnik

Kranjska Gora

84. Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora

Laško

94. Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah

Medvode

95. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za štiri člane sveta Krajevne skupnosti Pirniče

Osilnica

85. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2019
86. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Osilnica
87. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica
88. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2019

Radeče

89. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče na naslednjega kandidata

Vipava

90. Ugotovitveni sklep o prenosu mandata občinskega svetnika

Žalec

91. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Žirovnica

92. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica

POPRAVKI

97. Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
98. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti