Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019

Kazalo

92. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 157.

  
Na podlagi 227. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 1. redni seji dne 10. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica 
1. člen
(predmet odloka) 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 50/13, 87/14, 12/17), se:
Besedilo tretjega odstavka 18. člena spremeni tako, da se po novem glasi: »Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo, zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport v skladu s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država.
V teh primerih mora občina oproščena sredstva iz zgornjega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
2. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018
Breznica, dne 10. januarja 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost