Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2015 z dne 28. 8. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2617. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
2618. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015
2619. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
2620. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti
2621. Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač
2622. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Odloki

2623. Odlok o razglasitvi Sinagoge v Mariboru za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

2579. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v San Sebastianu, v Kraljevini Španiji
2580. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v San Sebastianu, v Kraljevini Španiji
2581. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
2582. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Republike Koreje v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
2583. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Demokratične socialistične republike Šri lanke v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
2624. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2625. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija

Drugi akti

2584. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2585. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2586. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2587. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2588. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2589. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2590. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2591. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2592. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
2593. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

MINISTRSTVA

2594. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
2595. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
2596. Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
2597. Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji
2598. Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu
2599. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi FUNDACIJE PROJECT HUMANE, ustanove za financiranje humanitarnih projektov na področju pomoči ogroženim živalim

BANKA SLOVENIJE

2600. Sklep o spremembi Sklepa o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa

SODNI SVET

2601. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Upravnega sodišča RS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2602. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
2603. Poročilo o gibanju plač za junij 2015

OBČINE

Dobje

2604. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ilirska Bistrica

2605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi redarske službe v Občini Ilirska Bistrica
2606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica

Kamnik

2607. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik

Litija

2608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin
2609. Akt o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.

Ravne na Koroškem

2610. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem za programsko obdobje 2015–2020
2611. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh
2612. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora

Straža

2613. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža

Tišina

2614. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina

Žalec

2615. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Žiri

2616. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žiri na naslednjega kandidata

POPRAVKI

2626. Popravek Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti