Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2015 z dne 21. 8. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2533. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2534. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2535. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ekvador
2536. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji
2537. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2538. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bolivarski republiki Venezueli
2539. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2540. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
2541. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki
2542. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak
2543. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
2544. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
2545. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Sirski arabski republiki
2546. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki
2547. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
2548. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Monako
2549. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2550. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libiji
2551. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
2552. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
2553. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
2554. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Indiji
2555. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš
2556. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Butan
2557. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal
2558. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
2559. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
2560. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
2561. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Albaniji

MINISTRSTVA

2562. Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji
2563. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
2564. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza
2565. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza
2566. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2567. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2568. Odredba o spremembah višješolskih študijskih programov KOZMETIKA in VAROVANJE

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2569. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina
2570. Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2571. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za lesarstvo

OBČINE

Dobrepolje

2576. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020

Dolenjske Toplice

2572. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dolenjske Toplice za programsko obdobje 2015–2020

Gornji Petrovci

2577. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Gornji Petrovci

Krško

2573. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško

Slovenj Gradec

2578. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod

Tržič

2574. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev deponije Kovor

Vipava

2575. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost