Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

2455. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
2456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah
2457. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2458. Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo
2459. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2015
2460. Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih

OBČINE

Ankaran

2483. Sklep o določitvi tarife parkirnine za uporabo javnega parkirišča v centru Ankarana

Brežice

2461. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova

Celje

2484. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug – skrajšani postopek
2485. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno – skrajšani postopek

Črnomelj

2486. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2487. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Grosuplje

2462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica (SDOPN2)

Kobarid

2463. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2015
2464. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem
2465. Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest VVE Kobarid za šolsko leto 2015/16

Ljubljana

2466. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017

Medvode

2467. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode

Piran

2468. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020
2469. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran
2470. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2471. Sklep o odvzamu statusa grajenega javnega dobra

Prebold

2472. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020
2473. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold

Puconci

2474. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
2475. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Puconci

Rogatec

2476. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec

Slovenske Konjice

2477. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Spodnje Preloge (Podbregar)

Šmarje pri Jelšah

2478. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
2479. Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah
2480. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Oskrbovana stanovanja Šmarje pri Jelšah«

Šmarješke Toplice

2481. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarješke Toplice za programsko obdobje 2015–2020

Žalec

2482. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

2488. Popravek Poročila o gibanju plač za maj 2015
2489. Popravek Odločbe o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti