Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2015 z dne 3. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2015 z dne 3. 8. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2441. Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (ReNPPTDZ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2452. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Odloki

2453. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Sklepi

2442. Sklep o razrešitvi generalne konzulke Republike Slovenije v Celovcu
2443. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu

MINISTRSTVA

2444. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacija Jožeta Jurgeca, Ustanova”

OBČINE

Brezovica

2445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
2446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna

Gorenja vas-Poljane

2447. Odlok o spremembi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice

Kranj

2448. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Luče

2449. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Luče

Murska Sobota

2451. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

Tolmin

2450. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 40)

POPRAVKI

2454. Popravek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2015–2020
AAA Zlata odličnost