Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2812. Sklep o imenovanju ministric in ministrov

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2813. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2814. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Adelaidu, v Avstraliji
2815. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Adelaidu, v Avstraliji

MINISTRSTVA

2816. Pravilnik o zaščiti podatkov policije
2817. Pravilnik o notranji varnosti v policiji
2818. Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorja
2819. Pravilnik o službeni izkaznici občinskega in medobčinskega inšpektorja
2820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev
2821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic
2822. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2823. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
2848. Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo

OBČINE

Ajdovščina

2847. Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Kamnje - Potoče

Dobrepolje

2824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014

Dobrova-Polhov Gradec

2825. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014
2826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2828. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2829. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2830. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Horjul

2831. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja Vr-19
2832. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2833. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Koper

2834. Sklep o vzpostavitvi mestne blagajne

Krško

2835. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Krško

Miren-Kostanjevica

2836. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2014

Rogatec

2837. Statut Občine Rogatec – uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
2838. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec uradno prečiščeno besedilo (UPB2)

Šmartno pri Litiji

2839. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
2840. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji
2841. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici
2842. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici
2843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik
2844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa
2845. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
2846. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2849. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti