Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1513. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanega na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1514. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanega na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

MINISTRSTVA

1515. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1516. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2014

OBČINE

Grad

1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2013

Semič

1518. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo industrijskih stavb in skladišč

Šempeter-Vrtojba

1519. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba
1520. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BRSIMVTP)
26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBHIMVTP)
27. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah konvencije med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BLUIDO-A)
28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BAEIDO)

Vlada Republike Slovenije

29. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja

Ministrstvo za zunanje zadeve

30. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti