Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2642. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
2643. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
2644. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indoneziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2645. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Port-au-Prince, v Republiki Haiti
2646. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Port-au-Prince, v Republiki Haiti
2647. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2648. Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2649. Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika

OBČINE

Cankova

2650. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Cankova

Litija

2651. Koncesijski akt o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo

Odranci

2652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci

Rogaška Slatina

2653. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenska Bistrica

2654. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka

Sveti Jurij ob Ščavnici

2655. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012
2656. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjur

2657. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
2658. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice, zaznambi javnega dobra in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2659. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Velika Polana

2660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana

Žalec

2661. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti