Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2013 z dne 28. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2013 z dne 28. 3. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

950. Uredba o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

OBČINE

Cerkno

951. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2013
952. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno

Dolenjske Toplice

953. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2013
954. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014

Gorje

955. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije

Prebold

956. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Sveti Jurij ob Ščavnici

957. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1049/1, k. o. Dragotinci

POPRAVKI

958. Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1 v Zagorju ob Savi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

23. Zakon o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (MKVVJ-A)
24. Zakon o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 (BCHIDO-A)

Ministrstvo za zunanje zadeve

25. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov
26. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 27. avgusta 2004 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov
27. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjen z izmenjavo pisem 9. novembra 2004 med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Arube
28. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji
29. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
30. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje Ruske federacije
AAA Zlata odličnost