Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3939. Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3940. Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
3941. Uredba o spremembah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
3942. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
3943. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
3944. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Kladje na Golteh

Odloki

3945. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj
3946. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
3947. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
3948. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor
3949. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto

Sklepi

3950. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine
3951. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Pittsburghu, v Združenih državah Amerike
3952. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Pittsburghu, v Združenih državah Amerike

MINISTRSTVA

3953. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
3954. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014
3955. Pravilnik o vpisu v register pokojninskih načrtov
3956. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3958. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3959. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2013
3964. Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev

USTAVNO SODIŠČE

3960. Odločba o razveljavitvi II., III., IV. točke sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča
3961. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3962. Akt o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu
3963. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti