Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

338. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
339. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

340. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
341. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min
342. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA SILVANA FURLANA, FUNDACIJA ZA RAZVOJ KULTURE
343. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA FRANCE IN MARTA IVANŠEK

USTAVNO SODIŠČE

344. Odločba o ugotovitvi, da so bili prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo
345. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
346. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

347. Sprememba Poslovnika Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

348. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija

OBČINE

Bloke

349. Sprememba Statuta Občine Bloke
350. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2012

Črnomelj

351. Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Črnomelj v najem

Kanal ob Soči

352. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Lendava

353. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2012
354. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Metlika

355. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanije za lokalne volitve v Občini Metlika

Nova Gorica

356. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora za občinski podrobni prostorski načrt Univerza ob Kornu

Rečica ob Savinji

357. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
358. Pravilnik Občine Rečica ob Savinji o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
359. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2012
360. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2012

Tišina

363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tišina
364. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Tržič

365. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2012
366. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič

Železniki

361. Odlok o javni gasilski službi v Občini Železniki
362. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije

POPRAVKI

367. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti