Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010, Kazalo


MINISTRSTVA

649. Pravilnik o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin
650. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009
688. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini z zdravilno učinkovino esomeprazol, za katera je bilo od 5. 10. 2009 do 24. 2. 2010 izdano dovoljenje za promet

OBČINE

Bistrica ob Sotli

651. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Bled

652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
653. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
654. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Dravograd

655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd
657. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd
658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd
659. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2010

Jesenice

660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

661. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2010

Kobilje

662. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2010

Kranj

663. Odlok o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo)
664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah

Laško

665. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010

Pivka

666. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo (NUSZ-UPB1)
667. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka
668. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
669. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Občini Pivka

Postojna

671. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Postojna
672. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Postojna
673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
674. Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na območju smučišča Kalič pri Postojni
675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom stanovanjska soseska Planina

Rogatec

676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2010

Šentjernej

677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva

Tabor

687. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2010

Trebnje

678. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2010

Veržej

679. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2010
680. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2010

Vojnik

681. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2010

Vransko

682. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko
683. Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko - Tabor, OE Vrtec
684. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2010
685. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010
686. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010

MEDNARODNE POGODBE

Popravki

14. Tretji zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti