Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2010 z dne 2. 3. 2010

Kazalo

652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled, stran 1735.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), 2. člena Sklepa o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov in javnih podjetij ter pravic in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij (Uradni list RS, št. 45/09) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 22. redni seji dne 16. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled (Uradni list RS, št. 23/97, 67/08, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen
Spremeni se 1. člen Odloka tako, da se črta druga alineja, ki se glasi: »Enota Gorje«.
3. člen
Spremeni se 2. člen Odloka tako, da se v tretjem odstavku črta druga alineja, ki se glasi: »Enota Gorje, Zgornje Gorje 44, Zgornje Gorje«.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena Odloka tako, da se na novo glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
5. člen
Do formalnopravne izločitve Enote Gorje iz Vrtca Bled in pripojitve k javnemu zavodu Osnovna šola Gorje, deluje sedanji zavod Vrtec Bled v nespremenjeni obliki.
6. člen
Zavod izvoli še dva predstavnika delavcev v skladu z določbo 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09).
7. člen
Te odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-8/2008
Bled, dne 16. februarja 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti