Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1427. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)

Drugi akti

1428. Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (ReNPK0811)

MINISTRSTVA

1429. Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo
1430. Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1431. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
1432. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
1433. Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
1434. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

1435. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu Ajdovščina - zahod - Lipa
1436. Navodilo za predstavnike Občine Ajdovščina v organih upravljanja javnih zavodov

Benedikt

1437. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Benedikt
1438. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt

Bled

1439. Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Kobarid

1440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1441. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za zaustavljanje vozil na urejenih dostopnih mestih

Kranj

1442. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj

Kuzma

1453. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2008
1454. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kuzma
1455. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Kuzma
1456. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Kuzma
1457. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Kuzma

Miren-Kostanjevica

1443. Odlok o turistični taksi v Občini Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

1444. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Mirna Peč

Nova Gorica

1445. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica
1446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
1448. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica

Sevnica

1458. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008

Šmarješke Toplice

1449. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Šmarješke Toplice

Turnišče

1450. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče

Zreče

1451. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2007
1452. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

38. Akt o spremembi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN)
42. Zapisnik o popravku Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, podpisanega 25. junija 2005 v Luxembourgu

Vlada Republike Slovenije

39. Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji
40. Uredba o ratifikaciji Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Madžarske o sodelovanju na področju vojaške geografije in izmenjavi vojaškega geografskega gradiva in podatkov
41. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v zdravstvu in medicini

Ministrstvo za zunanje zadeve

43. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Madžarske o delovanju Centra za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas
44. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT), Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT), z dne 24. maja 1983, Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) v zvezi s pristopom Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) in s tem povezanimi pogoji ter Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) in Sprememb Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti