Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 3495.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. marca 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
Tretja alinea četrtega člena Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 93/07, v nadaljevanju: odlok) se spremeni, in sicer tako, da se na novo glasi:
»– predhodne kršitve določb Zakona o omejevanju porabe alkohola ter Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki jih gostinec stori v gostinskem obratu oziroma v zunanji enoti gostinskega obrata in za katere je bila s strani pristojnega organa policije oziroma sodišča izdana pravnomočna odločba ali plačana globa.«
Za tretjo alineo četrtega člena odloka se doda nova, četrta alinea, ki se glasi:
»– predhodne kršitve določb Zakona o gostinstvu, ki se nanašajo na obratovalni čas gostinskega obrata, ki jih stori gostinec in za katere je bila s strani pristojne tržne inšpekcije oziroma sodišča izdana pravnomočna odločba oziroma plačana globa.«
Dosedanja četrta alinea četrtega člena odloka postane peta alinea.
2. člen
Za prvim odstavkom devetega člena odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Za potrebe tega odloka se za zimski čas šteje obdobje od prvega oktobra do enaintridesetega marca, za poletni čas pa se šteje obdobje od prvega aprila do tridesetega septembra.«
3. člen
Druga alinea prvega odstavka 14. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»gostinec v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanjem obratovalnem času ni storil kršitve iz tretje oziroma četrte alinee četrtega člena tega odloka.«
4. člen
V prvi alinei 16. člena odloka se za besedo »tretje« doda besedilo »oziroma četrte«.
Druga alinea 16. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– če je v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinec storil eno kršitev iz tretje ali četrte alinee četrtega člena tega odloka.«
5. člen
Prva alinea 19. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– je gostinec storil kršitev iz tretje oziroma četrte alinee četrtega člena tega odloka,«
6. člen
V 24. členu odloka se besedilo »prostorskih sestavinah Dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Mestne občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000, spremembe in dopolnitve 2003« nadomesti z besedilom »občinskih prostorskih aktih«.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007
Nova Gorica, dne 27. marca 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti