Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2007 z dne 23. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2007 z dne 23. 1. 2007, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

226. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

227. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov

Sklepi

228. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Samari
229. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Samari

MINISTRSTVA

230. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
231. Pravilnik o skrbi za razvoj in učenje slovenščine v višjih strokovnih šolah
232. Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini
233. Pravilnik o evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih
234. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi prve in druge direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij

BANKA SLOVENIJE

235. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

236. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije (MSMOM)

Vlada Republike Slovenije

2. Sklep o objavi besedila Pravilnika za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov

Ministrstvo za zunanje zadeve

3. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o mednarodnem programu za ohranjanje delfinov
4. Obvestilo o začetku veljavnosti prilog 2 in 3 k Sporazumu o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic, kot sta bili spremenjeni na zasedanju pogodbenic 2002
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
7. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt
8. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb Statuta Haaške konference, sprejetih na dvajsetem diplomatskem zasedanju 30. junija 2005
9. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrom za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine
11. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim Vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji s Sklepno listino

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost