Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2006 z dne 11. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2006 z dne 11. 5. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2084. Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
2085. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
2086. Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela

Sklepi

2087. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

MINISTRSTVA

2088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (MKOČSR)
52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tadžikistan na drugi strani s sklepno listino (MSESRT)
53. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)

Vlada Republike Slovenije

54. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) – Sredozemskim akcijskim načrtom (MAP) o dogovorih za 14. redno zasedanje pogodbenic Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja in njenih protokolov

Ministrstvo za zunanje zadeve

55. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj o prevzemu pravic in obveznosti iz posojilne pogodbe (projekt slovenskih železnic) z dne 12. aprila 1994 med Slovenskimi železnicami d.d. in Evropsko banko za obnovo in razvoj
56. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju za odlov in preselitev rjavih medvedov iz Slovenije v Francijo
57. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja glede nadzora nad emisijami dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov
58. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo