Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1180. Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)
1181. Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ)
1182. Zakon o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN)
1183. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1184. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES

MINISTRSTVA

1185. Pravilnik o vozniškem izpitu
1223. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
1224. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2006/2007
1225. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1226. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju volilne komisije referendumskega območja

OBČINE

Benedikt

1186. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Benedikt

Celje

1187. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
1188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja – Lahovna
1189. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čret MTC 1
1190. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
1191. Sklep o neodplačnem prenosu stavbnih zemljišč v k.o. Bukovžlak in Trnovlje na Republiko Slovenijo
1192. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Bukovžlak in k. o. Trnovlje
1193. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta Čret zahod

Cerknica

1194. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Cerknica

Divača

1195. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Divača
1196. Sklep o povišanju cene vrtca

Dolenjske Toplice

1197. Odlok o plakatlranju v Občini Dolenjske Toplice
1198. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Dolenjske Toplice
1199. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
1200. Odlok o komunalnih taksah v Občini Dolenjske Toplice
1201. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe službene izkaznice za inšpektorja
1202. Pravilnik o načinu nošenja uniforme in času uporabe posameznih delov uniforme in dopolnilnih delov občinskih redarjev
1203. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Dolenjske Toplice
1204. Program priprave prostorskega reda Občine Dolenjske Toplice
1205. Program priprave lokacijskega načrta »Na Kamenju«

Kočevje

1220. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2006

Koper

1206. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru

Laško

1221. Program priprave lokacijskega načrta za rekreacijski center Rimske Toplice
1222. Program priprave lokacijskega načrta za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice

Litija

1207. Odlok o ureditvenem načrtu Ježa – zgornji del

Ljubljana

1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana

Markovci

1209. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci
1210. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.

Medvode

1211. Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo)
1212. Pravilnik o nagradah študentom Občine Medvode

Pivka

1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka

Prebold

1214. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold

Ravne na Koroškem

1215. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Ravne na Koroškem

Vransko

1216. Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi – stanovanjska gradnja

Vrhnika

1217. Program priprave za občinski lokacijski načrt za trgovski center Mercator v Sinji Gorici
1218. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja urejanja V1I/2 Vrtec Vrhnika (Uradni list RS, št. 65/97)
1219. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Mokrice na Vrhniki (za del območja urejanja V3S/6)

POPRAVKI

1227. Popravek Sklepa o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti