Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006

Kazalo

1184. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES, stran 2982.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES
1. člen
(namen uredbe)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (UL L, št. 344 z dne 27. 12. 2005, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2111/2005/ES) določajo pristojni organi in sankcije za kršitve njenih določb.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določa Uredba 2111/2005/ES.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2111/2005/ES je ministrstvo, pristojno za promet, ki Komisijo Evropske unije tudi obvešča o njenem izvajanju.
4. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pogodbenik za zračni prevoz, če:
– ne obvesti potnika o prevozniku oziroma prevoznikih, ki bodo opravili let, v skladu s členom 11 Uredbe 2111/2005/ES,
– ne izpolni svojih obveznosti do potnika v skladu z zahtevami iz člena 12 Uredbe 2111/2005/ES.
(2) Z globo od 100.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek letalski prevoznik ali organizator potovanja, če:
– ne obvesti pogodbenika za zračni prevoz o identiteti letalskega prevoznika v skladu s členom 11 Uredbe 2111/2005/ES.
5. člen
(organ za nadzor)
Nadzor nad izvrševanjem določb te uredbe izvaja Prometni inšpektorat Republike Slovenije.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-2/2006/8
Ljubljana, dne 9. marca 2006
EVA 2006-2411-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti