Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2004 z dne 2. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2004 z dne 2. 2. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

410. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

411. Uredba o samozaposlenih v kulturi
412. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
428. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Drugi akti

413. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti za boj proti socialni izključenosti

MINISTRSTVA

414. Pravilnik o delovanju organizacij v ribištvu
415. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

OBČINE

Benedikt

416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003

Dobje

417. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnil prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobje za obdobje 1986-2000

Kamnik

418. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Ljubljana

419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina in osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
420. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljubno

421. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za širitev glinokopa v Homu Občine Ljubno
422. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 1990, usklajenega 1989 za območje Občine Ljubno - dopolnitev v letu 2003

Mislinja

423. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ptuj

424. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Škofljica

425. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica za območje OŠ in VVZ Škofljica in določitev morfoloških enot (morfološka enota 5A)

Trebnje

426. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Roje - Mirna

Železniki

427. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2004
AAA Zlata odličnost