Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

565. Zakon državnem tožilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDT-UPB1)
566. Zakon o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPot-UPB1)
567. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB1)
568. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB1)
569. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSNNPK-UPB1)
570. Zakon o davku od dobička pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-UPB1)
571. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB1)

MINISTRSTVA

572. Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje zgornjega ustroja železniških prog

OBČINE

Puconci

573. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci

Rogaška Slatina

574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
575. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2003
576. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tržič

577. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Tržič

Vitanje

578. Sklep o izdaji soglasja k stroškom socialno varstvene storitve osebne pomoči v Občini Vitanje
579. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Vitanje v letu 2003

Zavrč

580. Spremembe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč

Zreče

581. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
582. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč
583. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nadomestilih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Železniki

584. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2003

Žetale

585. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v javni uporabi - javno dobro

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poenostavitvi reševalnih prevozov ter iskalnih in reševalnih letov (BATPRP)

Vlada Republike Slovenije

6. Uredba o ratifikaciji Dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
7. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije v kulturi in izobraževanju za obdobje 2002-2005
8. Uredba o ratifikaciji Zapisnika petega zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
2. Obvestilo o prenehanju veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti