Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3026. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3027. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3028. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
3029. Odlok o sestavi in izvolitvi Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
3030. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
3031. Odlok o spremembi odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva
3032. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delu služb Državnega zbora (OdODSDZ-B)

Drugi akti

3025. Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3033. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki
3034. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
3035. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi
3036. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
3037. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
3038. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
3039. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3040. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami
3041. Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji
3042. Uredba o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na področju skupnih informacijskih rešitev v organih državne uprave

Odloki

3043. Odlok o določitvi varnih tretjih držav

MINISTRSTVA

3044. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3045. Pravilnik o spremembi pravilnika o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj
3046. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje
3047. Pravilnik o stroških
3048. Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil
3049. Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil
3050. Pravilnik o integrirani pridelavi sadja
3051. Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave
3052. Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina
3053. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
3054. Pravilnik o začimbah, začimbnih ekstraktih in začimbnih mešanicah
3055. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste
3056. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3057. Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija
3058. Cenik storitev slovenske akreditacije
3059. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2002
3060. Objava začetka javne predstavitve osnutka načrta zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih v Republiki Sloveniji
3061. Poročilo o gibanju plač za maj 2002

OBČINE

Ajdovščina

3062. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
3063. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002

Ljubljana

3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Ljubljana v letu 2002
3065. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana
3066. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe kmetijstva v Mestni občini Ljubljana

Škofja Loka

3067. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri
3068. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš

Škofljica

3069. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica
3070. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V9 - Škofljica (za potrebe gradnje - Mali dom Barje)
AAA Zlata odličnost