Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2002 z dne 18. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2002 z dne 18. 2. 2002, Kazalo


MINISTRSTVA

594. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 46, ki se nanaša na spremembo pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
595. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 47 o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se uporabljajo od 1. avgusta 1998 dalje
596. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 48 o spremembi načel za določanje stroškovne osnove naprav na zračnih poteh, pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev ter finančnih predpisov (ter pravilnika o njihovi uporabi), ki veljajo za sistem pristojbin na zračnih poteh
597. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 49 o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se uporabljajo od 1. januarja 1999 dalje
598. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 50 v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja 1999 dalje
599. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 55, s katerim se spremenijo pogoji uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji
600. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 57, s katerim se spremenijo pogoji uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilni pogoji
601. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 58 o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se uporabljajo od 1. januarja 2000 dalje
602. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 59 v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja 2000 dalje
603. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 64 v zvezi z določitvijo pristojbine za enoto storitve za Združeno kraljestvo, ki začne veljati 1. aprila 2001
604. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 65 o določitvi pristojbin za enoto storitve, ki se uporabljajo od 1. januarja 2002
605. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 66 v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja 2002

OBČINE

Cerkno

606. Odlok o drugi dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno
607. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Cerkno

Mislinja

608. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mislinja
609. Odlok o zazidalnem načrtu poslovnega središča "Lopan"
610. Sklep o financiranju političnih strank
611. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Mislinja
612. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podeljevanju priznanja "športnik leta" v Občini Mislinja

Murska Sobota

613. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002
614. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1987
615. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 2002
616. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost