Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5309. Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVojD-UPB1)
5310. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB1)
5311. Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO)
5312. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-A)
5313. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B)
5314. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1D)
5315. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C)
5316. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-C)

Odloki

5318. Odlok o razpisu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (OdZVVJTO)

Sklepi

5317. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

5319. Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
5320. Pravilnik o načinu in postopku določanja tajnih podatkov s področja obrambe v gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah
5321. Pravilnik o ravnanju ob izrednih dogodkih
5322. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov in ohratoksina A v živilih
5323. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3 MCPD v živilih
5324. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5325. Statut stalne konference lokalnih skupnosti Slovenije
5326. Statut skupnosti občin Slovenije
5327. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma svetnic
5328. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2002

OBČINE

Črnomelj

5329. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj
5330. Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo na območju občin Črnomelj in Semič
5331. Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Črnomelj
5332. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica - 1. faza
5333. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica - 2. faza
5334. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, dopolnjene 2002/2 (programska zasnova za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivanja prostora Rudnika Kanižarica)
5335. Izid glasovanja za župana in Občinski svet občine Črnomelj na volitvah dne 10. 11. 2002
5336. Izid glasovanja za člana Občinskega sveta občine Črnomelj - predstavnika romske skupnosti na volitvah dne 10. 11. 2002
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti