Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4287. Obligacijski zakonik (OZ)

MINISTRSTVA

4288. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše
4289. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever
4290. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Straža-Toplice
4291. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna gora
4292. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Metlika
4293. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne
4294. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj
4295. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane
4296. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Loški potok
4297. Pravilnik o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči
4298. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik

OBČINE

Ajdovščina

4314. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2001

Borovnica

4315. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Borovnica za obdobje 1986-1990-2000

Grad

4316. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Laško

4317. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat, št. proj. 278-3/2001

Ljubljana

4299. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bičevje
4300. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca
4301. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar
4302. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha
4303. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna
4304. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada
4305. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik
4306. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča
4307. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine
4308. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule
4309. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja
4310. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trnovo
4311. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič
4312. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vodmat
4313. Sklep o spremembi sklepa o določitvi zmogljivosti javnih osnovnih šol

Ljutomer

4318. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za osnovno šolo Stročja vas

Prevalje

4319. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2001
4320. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998
4321. Odlok o dodeljevanju socialne denarne pomoči v Občini Prevalje
4322. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradi Občine Prevalje
4323. Sklep o odvzetju statusa javnega dobra
4324. Poročilo o izidu naknadnega referenduma

Tišina

4325. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina

Žužemberk

4326. Odlok o občinskih cestah
4327. Odlok o razglasitvi Gričarjevega mlina v Žužemberku za kulturni spomenik lokalnega pomena
4328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk
4329. Sklep o prispevkih pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

61. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MDPGSPT)
AAA Zlata odličnost