Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2001 z dne 17. 5. 2001, Kazalo


MINISTRSTVA

2121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
2122. Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
2123. Navodilo o opremljanju jabolk in hrušk v specialno promocijsko embalažo na ciljnih trgih

USTAVNO SODIŠČE

2124. Odločba, da se prva podtočka 1. točke sklepa Občinskega sveta občine Piran št. 345-3/93- 97 z dne 27. 3. 1997 odpravi in da določbe drugega odstavka 1. točke I. poglavja Cenika luških storitev v luki Piran za leto 1999 (Uradne objave, št. 8/99) ter določbe drugega in tretjega odstavka 1. točke I. poglavja Cenika luških pristojbin v pristanišču Piran in Portorož za leto 2000 (Uradne objave, št. 5/2000), kolikor se nanašajo na pristanišče Piran in s katerimi so (glede na dolžinske metre plovil) določene pristojbine in abonma ter upravičenost do abonmajske cene, niso predpis in se ne smejo uporabljati
2125. Odločba o razveljavitvi dela besedila 8. in 10. člena odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja IZ 9/5 Bolnica in o ugotovitvi, da določbe 5. in 6. člena ter prve alinee 8. člena tega odloka niso v neskladju z ustavo in zakonom
2126. Odločba o odpravi sklepa o obvezni razlagi odloka o splošnih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna in ustavitev postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Občinskega sveta občine Postojna št. 032-01-1/99 z dne 15. 3. 1999
2127. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 34. člena zakona o davčnem postopku z odložilnim rokom
2128. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Kopru in Okrajnega sodišča v Ajdovščini ter o vrnitvi zadeve Okrajnemu sodišču v Ajdovščini v novo odločanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2129. Notarska tarifa
2130. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BESEDA NA BESEDO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 2. razredu osemletne osnovne šole
2131. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VSAKDAN SLOVENŠČINA 8, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 8. razredu osemletne osnovne šole
2132. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POUK KNJIŽEVNOSTI OB BERILU POZDRAVLJEN, SVET IN DELOVNEM ZVEZKU KAKO LEP JE SVET
2133. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo RAZVOJNI NAUK, biologija za osmi razred osnovne šole
2134. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ETIKA IN DRUŽBA 7 (Državljanska vzgoja in etika), učbenik za 7. razred osnovne šole
2135. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek za 8. razred osemletne osnovne šole
2136. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA 3, ZVOČNI ŽIVŽAV, delovni zvezek s fonogramom za 3. razred osnovne šole
2137. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRESEČIŠČE, MNOŽICE, učbenik
2138. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD DOMA DO ŠOLE, Spoznavanje narave in družbe, delovni učbenik za 1. razred osnovne šole
2139. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KORAKI V ČASU - NOVI VEK, delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu osemletke
2140. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VZPON MEŠČANSTVA, delovni zvezek, zgodovina za 7. razred osemletne osnovne šole
2141. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJE BRANJE - SVET IN SANJE, berilo za 3. razred devetletne osnovne šole
2142. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KAKO RASTE SVET, učbenik za književnost pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
2143. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BESEDA NA BESEDO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
2144. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN 9, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 9. razredu devetletne osnovne šole
2145. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIOLOGIJA 8, učbenik
2146. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 2, fizika za 9. razred devetletne osnovne šole
2147. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek za 9. razred devetletne osnovne šole
2148. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA 1, Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo, priročnik za učitelje
2149. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA 3, ZVOČNI ŽIVŽAV, Delovni zvezek s fonogramom za 3. razred devetletne osnovne šole
2150. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA 3, ZVOČNI ŽIVŽAV, priročnik za učitelje 3. razreda devetletne osnovne šole
2151. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, Matematika za 3. razred devetletne osnovne šole
2152. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET ŠTEVIL 3, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole
2153. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET ŠTEVIL 3, delovni zvezek z nalogami za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole
2154. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET ŠTEVIL 3, priročnik za učitelje
2155. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole
2156. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 2, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole
2157. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OKOLJE IN JAZ 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole
2158. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OKOLJE IN JAZ 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole
2159. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole
2160. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 3, delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole
2161. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 2, PRIROČNIK ZA UČITELJA PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V 2. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
2162. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole
2163. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VZGOJA ZA MEDIJE: RADIO
2164. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KORAKI V ČASU - NOVI VEK, delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu devetletke
2165. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VZPON MEŠČANSTVA, Delovni zvezek, zgodovina za 8. razred devetletne osnovne šole
2166. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BRANJA 2, Berilo in učbenik za drugi letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
2167. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik za jezik pri pouku slovenščine v 3. letniku gimnazij in drugih srednjih šol
2168. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 3. letniku gimnazij in drugih srednjih šol
2169. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESEDE 1, učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih srednjih šol
2170. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESEDE 1, delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku triletnih srednjih šol
2171. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED. Književnost 5, učbenik
2172. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED. Književnost 5, delovni zvezek
2173. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW HEADWAY ENGLISH COURSE ELEMENTARY, Workbook
2174. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW HEADWAY ENGLISH COURSE ELEMENTARY, Student's book
2175. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE-INTERMEDIATE, Student's book
2176. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW HEADWAY ENGLISH COURSE PRE- INTERMEDIATE, Workbook
2177. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW STREETWISE INTERMEDIATE, Student's book
2178. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW STREETWISE INTERMEDIATE, Workbook
2179. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW STREETWISE UPPER-INTERMEDIATE, Student's book
2180. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NEW STREETWISE UPPER-INTERMEDIATE, Workbook
2181. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GENTE 1, učbenik
2182. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GENTE 1, delovni zvezek
2183. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GENTE 2, učbenik
2184. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GENTE 2, delovni zvezek
2185. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole INTERCAMBIO 1, učbenik
2186. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole INTERCAMBIO 1, delovni zvezek
2187. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole INTERCAMBIO 2, učbenik
2188. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole INTERCAMBIO 2, delovni zvezek
2189. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGODOVINA 3, delovni zvezek
2190. Sklep o potrditvi učnega sredstva POKLICNA ORIENTACIJA V 7. IN 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
2191. Sklep o potrditvi učnega sredstva ORGANSKA KEMIJA 1, učbenik
2192. Sklep o potrditvi učnega sredstva ORGANSKA KEMIJA 2, učbenik
2193. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA v srednji šoli, zbirka temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike
2194. Sklep o potrditvi učnega sredstva REWARD CD-ROM, Elementary
2195. Sklep o potrditvi učnega sredstva REWARD CD-ROM, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate
2196. Sklep o potrditvi učnega sredstva KNJIGA POSKUSOV
2197. Sklep o potrditvi učnega sredstva OBČA GEOGRAFIJA, CD-ROM
2198. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZGODOVINA PISAVE, videokaseta
2199. Sklep o potrditvi učnega sredstva CD-ROM S SLIKO V ZGODOVINO, SLIKOVNA PODPORA POUKA ZGODOVINE
2200. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2001

OBČINE

Cerkno

2202. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2000
2203. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2001
2204. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerkno
2205. Sprememba programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno

Ljubljana

2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)

Mirna Peč

2206. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč

Žalec

2207. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec
2208. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
2209. Odlok o financiranju političnih strank
2210. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
2211. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
2213. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
2214. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
2215. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti

Žetale

2216. Sklep o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda

Žirovnica

2217. Odlok o komunalnih taksah v Občini Žirovnica
AAA Zlata odličnost