Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2022. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001
2023. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO -1)
2024. Uredba o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3)
2025. Uredba o ureditvi trga za goveje meso
2026. Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
2027. Uredba o ureditvi trga za sladkor
2028. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
2029. Uredba o ureditvi trga s hmeljem
2030. Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
2031. Uredba o ureditvi trga z žiti
2032. Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
2033. Uredba o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov
2034. Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje - Hrastnik
2035. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje
2036. Uredba o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo-Rogatec
2037. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije
2038. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2039. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja na sektorju javnega zdravstva

Odloki

2040. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

OBČINE

Žužemberk

2041. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
2042. Razpis volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
AAA Zlata odličnost