Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1267. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar-marec leta 2001
1268. Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami

MINISTRSTVA

1269. Odredba o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1270. Sklep o izdaji enomesečnih zakladnih menic
1271. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
1272. Pravilnik o podatkih in evidencah za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o obrazcih in dokumentaciji, ki se predloži obračunu obveznosti
1273. Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami
1274. Pravilnik o disciplinskem postopku proti izvršitelju
1275. Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov
1276. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 2. 2001 do 15. 3. 2001 izdano dovoljenje za promet
1277. Dopolnitev seznama zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. 8. 2000 do 31. 1. 2001 izdano dovoljenje za promet
1278. Seznam medicinskih pripomočkov, za katere je od 9. 3. 2001 do 21. 3. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet oziroma seznam izbrisa iz registra medicinskih pripomočkov

BANKA SLOVENIJE

1279. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 2. do 8. 4. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1280. Sklep o potrditvi priročnika OTROK V VRTCU, Priročnik h Kurikulumu za vrtce
1281. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 1 GOVORIMO - POSLUŠAMO, PIŠEMO - BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole
1282. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 2 GOVORIMO - POSLUŠAMO, PIŠEMO - BEREMO, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 1. razredu osemletne osnovne šole
1283. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 2: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU ZVEZKU ABC 2
1284. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 3: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU ZVEZKU ABC 3
1285. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ALI SLIŠIŠ - ALI VIDIŠ?, priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja
1286. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POUK KNJIŽEVNOSTI OB BERILIH POZDRAVLJENE, BESEDE IN KAKO RASTE SVET, priročnik za učitelje k beriloma za 2. in 3. razred
1287. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRIROČNIK K BERILU NA MAVRICO PO PRAVLJICO
1288. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VSAKDAN SLOVENŠČINA 6, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 6. razredu osemletne osnovne šole
1289. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VSAKDAN SLOVENŠČINA 7, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 7. razredu osemletne osnovne šole
1290. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, berilo za 7. razred osnovne šole
1291. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TA KNJIGA JE ZATE, Berilo za šesti razred osnovne šole
1292. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIOLOGIJA 7, NAŠE TELO, učbenik za biologijo v 7. razredu osnovne šole
1293. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, delovni zvezek z delovnimi lističi in slikovnim slovarčkom
1294. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GIOCO E PARLO ... PARLO E GIOCO, priročnik za učitelja
1295. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ATLAS ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
1296. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, učbenik za spoznavanje družbe v 5. razredu osnovne šole
1297. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 5, delovni zvezek za spoznavanje družbe v 5. razredu osnovne šole
1298. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GEOGRAFIJA, učbenik za pouk geografije v devetem razredu devetletke in za pouk zemljepisa v osmem razredu osemletke
1299. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GEOGRAFIJA, delovni zvezek za pouk geografije v devetem razredu devetletke in za pouk zemljepisa v osmem razredu osemletke
1300. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VZPON MEŠČANSTVA, učbenik zgodovine za 7. razred osnovne šole
1301. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 1: PRIROČNIK ZA UČITELJE K DELOVNEMU ZVEZKU ABC 1
1302. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 3 GOVORIMO - POSLUŠAMO, PIŠEMO - BEREMO, 1. del, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
1303. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 3 GOVORIMO - POSLUŠAMO, PIŠEMO - BEREMO, 2. del, delovni zvezek za jezikovni pouk pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
1304. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PREK ČRK IN BESED, Priročnik za učitelja pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
1305. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, učbenik za pouk slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
1306. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
1307. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 2, priročnik
1308. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, Berilo za 9. razred devetletne osnovne šole
1309. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo (SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 2, delovni zvezek za pouk književnosti pri slovenščini v 2. razredu devetletne osnovne šole
1310. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo (SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 3, delovni zvezek za pouk književnosti pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole
1311. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo (SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 8, delovni zvezek za pouk književnosti pri slovenščini v 8. razredu devetletne osnovne šole
1312. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo (SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 9, delovni zvezek za pouk književnosti pri slovenščini v 9. razredu devetletne osnovne šole
1313. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TA KNJIGA JE ZATE, Berilo za sedmi razred devetletne osnovne šole
1314. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ATLAS SVETA ZA OSNOVNO ŠOLO
1315. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, Delovni zvezek za izbirni predmet raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja v devetem razredu devetletne osnovne šole
1316. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik za glasbo v 3. razredu devetletne osnovne šole
1317. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRIROČNIK ZA UČITELJE H GLASBENI SLIKANICI 3
1318. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole
1319. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TRETJA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole
1320. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TRETJI KORAKI V MATEMATIKO, delovni zvezek za matematiko v 3. razredu devetletne osnovne šole
1321. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRESEČIŠČE 9. MATEMATIKA ZA 9. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
1322. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni predmet rastline in človek v devetletni osnovni šoli
1323. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ČLOVEK IN RASTLINE, delovni zvezek za izbirni predmet rastline in človek v devetletni osnovni šoli
1324. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIOLOGIJA 9, učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole
1325. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo RAZISKUJEMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI, delovni zvezek za biologijo kot izbirni predmet v devetletni osnovni šoli
1326. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom TECIMO V NOV DAN, Berilo za 5. razred osnovne šole s prilagojenim programom
1327. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo ZAČETNA ŠOLA ZA ORGLE, zbirka metodično obdelanih skladb
1328. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ, UČBENIK
1329. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ, DELOVNI ZVEZEK
1330. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE
1331. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA GEOGRAFIJA, učbenik
1332. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek
1333. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LINEA, Matematika za 1. letnik gimnazij
1334. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OD LOGARITMOV DO VESOLJA, Matematika za 3. letnik tehniških in drugih strokovnih šol
1335. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BAUSTEINE 1, učbenik za pouk nemškega jezika kot prvega tujega jezika
1336. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BAUSTEINE 1, Arbeitsbuch, delovni zvezek za pouk nemškega jezika kot prvega tujega jezika
1337. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PODOBE ANTIČNIH BOGOV V LIKOVNI UMETNOSTI OD ANTIKE DO IZTEKA BAROKA, delovni zvezek
1338. Sklep o potrditvi učnega sredstva DOBER DAN, KNJIŽEVNOST
1339. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK ... NAŠ JEZIK 8
1340. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZVOČNO GRADIVO, CD ROM, GLASBENA SLIKANICA 3
1341. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni
1342. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, enostranski stenski poster
1343. Sklep o potrditvi učnega sredstva STEP BY STEP, Student's book
1344. Sklep o potrditvi učnega sredstva HOTEL GRAMMY 2, slovnični priročnik za maturo in mednarodne izpite iz nemškega jezika
1345. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI ZEMLJEVID AZIJE 1: 22500000, ročni zemljevid
1346. Sklep o potrditvi učnega sredstva ROČNI ZEMLJEVID EVROPE 1: 9500000, ročni zemljevid
1347. Sklep o potrditvi učnega sredstva MALI ZGODOVINSKI ATLAS, KOMPLET PROSOJNIC

OBČINE

Ljubljana

1348. Odlok o ureditvi plovbe

Sveta Ana

1349. Odlok o zaključnem računu Občine Sveta Ana za leto 2000
1350. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2001
1351. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Sveta Ana

Videm

1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2000

Vransko

1353. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Vransko in ukrepih za zavarovanje voda

Zreče

1354. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrava Zreče
1355. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče
1356. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah

Žalec

1357. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
1358. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1359. Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu
1360. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
1361. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Žalec - seznam 005

Žirovnica

1362. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti