Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2000 z dne 10. 5. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1853. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij

MINISTRSTVA

1854. Pravilnik o dajanju biocidov v promet
1855. Pravilnik o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode
1856. Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju Republike Slovenije
1857. Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse
1858. Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse
1859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo
1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
1861. Pravilnik o spremembi pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji
1862. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim snovem
1863. Odločba o pooblastitvi inštituta za opravljanje nalog

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1864. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

OBČINE

Beltinci

1865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 1999
1866. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2000
1867. Sklep o razporeditvi sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz proračuna Občine Beltinci

Cerknica

1868. Odlok o ustanovitvi Sklada Jožeta Udoviča
1869. Sklep o pričetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti
1870. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov

Črenšovci

1871. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1999
1872. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2000
1873. Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana

Dobrovnik

1874. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 1999
1875. Odlok o komunalnih taksah
1876. Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila
1877. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Dobrovnik

Gornja Radgona

1878. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 1999

Kamnik

1879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1999
1880. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik
1881. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij

Trebnje

1882. Odlok o občinskih cestah
1883. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje
1884. Odlok o preimenovanju dela naselja Podturn v novo naselje z imenom Jagodnik

Vojnik

1885. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih organizacij

Vrhnika

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 - Dragomer
1887. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1888. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zreče

1889. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1999
1890. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče

Žiri

1891. Odlok o občinskih cestah v Občini Žiri
1892. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Žiri
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti