Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2000 z dne 13. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2000 z dne 13. 1. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

92. Sklep o razširitvi konzularnega območja konzulata Republike Slovenije v Saarbrücknu

Drugi akti

93. Spremembe in dopolnitve programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999

MINISTRSTVA

94. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
95. Pravilnik o aditivih za živila
96. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

97. Poslovnik Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije

OBČINE

Dobrovnik

98. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik - Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak

Gornji Petrovci

99. Odlok o občinskih cestah
100. Pravilnik o delovanju režijskega obrata

Ig

101. Statut Občine Ig

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

102. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Škofja Loka

103. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2000

Šmarje pri Jelšah

104. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000

Štore

105. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2000
106. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
107. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Štore

Tabor

108. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 1999

Tišina

109. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 1999
110. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tišina

Turnišče

111. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1999
112. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 2000
113. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo Stavbnega zemljišča v Občini Turnišče

Vojnik

114. Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
AAA Zlata odličnost