Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1997 z dne 5. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1997 z dne 5. 5. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1464. Zakon o javnih naročilih (ZJN)

Odloki

1465. Odlok o izvolitvi podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije
1466. Odlok o razrešitvi podpredsednice Državnega zbora Republike Slovenije

Sklepi

1467. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
1468. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1484. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
1485. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka

USTAVNO SODIŠČE

1469. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. II Ips 409/93 z dne 9. 3. 1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1491/92 z dne 2. 3. 1993 in sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru,...
1470. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II IPS-943/93 z dne 13. 10. 1994 v zvezi s sodbo Višjega sodišča Ljubljana, št. I CP-832/93 z dne 15. 9. 1993 in sodbo Temeljnega sodišča v...
1471. Odločba o ugotovitvi, da druga alinea prvega odstavka 48. člena, 166. člen in členi 215.–225. poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z ustavo
1472. Odločba o ugotovitvi, da določbi 59. in 132. člena statuta Občine Podvelka-Ribnica nista v neskladju z ustavo in zakonom
1473. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah in Upravno enoto Šmarje pri Jelšah v denacionalizacijski zadevi

BANKA SLOVENIJE

1474. Sklep o sedmi izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

OBČINE

Brežice

1481. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
1482. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Občini Brežice

Dol pri Ljubljani

1483. Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin

Ljubljana

1475. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana
1476. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M5 Selo-Nove Fužine
1477. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š8 Gameljne
1478. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija
1479. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
1480. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti