Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1995 z dne 14. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1995 z dne 14. 12. 1995, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3308. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3309. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

3310. Odločba o povračilu stroškov za pogreb narodnih herojev

USTAVNO SODIŠČE

3311. Odločba, da zakon o zavodih ne določa, da se sredstva zavodov, ki so jih pogodbeno financirale fizične ali pravne osebe, pretvorijo v njihove deleže v kapitalski družbi, v katero se mora zavod v takem primeru preoblikovati, ni v...

OBČINE

Dobrepolje

3312. Sklep o uvedbi prispevka za investicije v šolstvo, otroško varstvo in modernizacijo krajevnih cest za območje Občine Dobrepolje
3313. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 26. 11. 1995 za uvedbo prispevka za območje Občine Dobrepolje

Grosuplje

3314. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1995
3315. Odredba o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za: PPC I/1 (Šmarje) in I/2 (Grosuplje)
3316. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta

Jesenice

3317. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1995

Metlika

3318. Poslovnik Občinskega sveta občine Metlika

Radeče

3319. Poslovnik Občinskega sveta občine Radeče
3320. Odlok o proračunu občine Radeče za leto 1995
3321. Sklep o sprejemanju zaključnih računov za leto 1994 in premoženjske bilance
3322. Ugotovitev, da je pravica do prevzema mandata člana Občinskega sveta občine Radeče prešla na naslednjega kandidata z liste kandidata SDSS

Slovenske Konjice

3323. Poslovnik Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
3324. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1995

Škofja Loka

3325. Poslovnik Občinskega sveta občine Škofja Loka

Videm

3326. Spremembe in dopolnitve pravilnika o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva Občine Videm

Vrhnika

3327. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vrhnika
AAA Zlata odličnost