Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1994 z dne 21. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1994 z dne 21. 12. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2853. Proračunski memorandum za leto 1995

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2854. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o uporabi prisilnih sredstev

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2855. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
2856. Kolektivna pogodba za gradbene dejavnosti Slovenije

OBČINE

Črenšovci

2859. Poročilo o izidu volitev župana občine Črenšovci
2860. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov občinskega sveta občine Črenšovci

Gornja Radgona

2861. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Gornja Radgona

Gornji Grad

2862. Poročilo o izidu volitev občine Gornji Grad

Kobilje

2863. Poročilo o izidih glasovanja na volitvah župana in članov občinskega sveta Kobilje

Kozje

2864. Poročilo o izidu volitev v občini Kozje

Kranj

2865. Sklep Skupščine občine Kranj
2866. Sklep Skupščine občine Kranj
2867. Sklep Skupščine občine Kranj

Kungota

2868. Poročilo o izidu volitev župana
2869. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta

Lendava

2870. Poročilo o izidu glasovanja za volitve župana občine Lendava
2871. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta občine Lendava
2872. Poročilo o izidu glasovanja za volitve v občinski svet občine Lendava - predstavnika madžarske narodne skupnosti
2873. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za vas Hotiz

Ljubljana

2857. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
2858. Odredba o prepovedi prometa

Ljubno ob Savinji

2874. Poročilo o izidu volitev v občini Ljubno ob Savinji

Luče

2875. Poročilo o izidu volitev

Metlika

2876. Poročilo o izidu volitev župana občine Metlika
2877. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta

Mozirje

2878. Poročilo o delu občinske volilne komisije Mozirje

Nazarje

2879. Poročilo o izidih glasovanja za župana in člane občinskega sveta občine Nazarje

Odranci

2880. Poročilo o izidu volitev za župana občine Odranci
2881. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Odranci

Ormož

2882. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ormož
2883. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Ormož o izidu glasovanja na referendumu, dne 4. 12. 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ormož

Podčetrtek

2884. Poročilo o izidu volitev v občini Podčetrtek

Radenci

2885. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Radenci

Radovljica

2886. Odlok o javnem mestnem in primestnem prometu v občini Radovljica
2887. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju vasi Hraše in Begunje
2888. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Poddobrava" v Begunjah
2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in naprav, ki se lahko gradijo brez lokacijskega dovoljenja
2890. Sklep o soglasju k statutu Osnovne šole "Anton Janša" Radovljica
2891. Odlok o sprejemu zazidalnega načrta obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota "U-B15" - območja "I.2. - Bled"
2892. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

103. Akt o nasledstvu Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu
104. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o izročitvi, Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi in Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o izročitvi
105. Zakon o ratifikaciji Statuta srednje in vzhodnoevropske mreže za privatizacijo
106. Zakon o ratifikaciji Skupnega protokola o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije
107. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in državo Izrael
108. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti