Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1994 z dne 18. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1994 z dne 18. 3. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

561. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi
562. Zakon o ustavnem sodišču

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

563. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

564. Uredba o barvi in oznakah službene obleke v Republiški carinski upravi

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

565. Odredba o izdaji pete serije zakladnih menic
566. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
567. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1994
568. Priloga k aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/94)

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

569. Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
570. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
571. Statut Odvetniške zbornice Slovenije
572. Sklep o določitvi delovnih mest v Nuklearni elektrarni Krško, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem
573. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka za leto 1994
574. Sklep o določitvi delovnih mest pri vzdrževanju in reviziji letal, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem
575. Sklep o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1993
576. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo v letu 1995

OBČINE

Murska Sobota

577. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gančani

Ribnica

578. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin
579. Odlok o spremembi odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda
580. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Ribnica

Sežana

581. Sklep o javni razgrnitvi osnutka
582. Sklep o javni razgrnitvi predloga

Slovenj Gradec

583. Odlok o proračunu občine Slovenj Gradec za leto 1994
584. Odredba o spremembah Odredbe o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Slovenj Gradec

Šmarje pri Jelšah

585. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Šmarje pri Jelšah
586. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z indeksom rasti cen na drobno v letu 1993
587. Odredba o izvajanju kontumaca psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepih zaradi zatiranja in preprečevanja pojava in širjenja stekline na območju Šmarje pri Jelšah
588. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Šmarje pri Jelšah
589. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila

Trebnje

590. Programska zasnova za bencinski servis v Mokronogu
591. Programska zasnova za kamnolom Dolenje Laknice
592. Odlok o ureditvenem načrtu za kamnolom Dolenje Laknice
593. Odlok o razglasitvi Žalostne gore pri Mokronogu za kulturni spomenik

Žalec

594. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek zakona o varuhu človekovih pravic
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti