Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1992 z dne 4. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1992 z dne 4. 12. 1992, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2651. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2652. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Luksemburg

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2656. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
2657. Tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema in za odkup električne energije od malih proizvajalcev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2653. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije v Republiko Slovenijo
2654. Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
2655. Pravilnik o kategorizaciji in preizkusu pirotehničnih izdelkov glede na kakovost in količino eksplozivnega polnjenja
2658. Pravilnik o vzletiščih
2659. Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov
2660. Pravilnik o spremembah pravilnika o gasilski službi na letališču
2661. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
2662. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za november 1992

USTAVNO SODIŠČE

2663. Odločba o odpravi sklepov o povečanju denarnih nadomestil za brezposelnost
2664. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb

OBČINE

Brežice

2665. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za zazidalni načrt obrtnoproizvodni kompleks Sromlje

Cerknica

2666. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zboru združenega dela Skupščine občine Cerknica

Ljubljana-Šiška

2667. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š7-Tacen-Šmartno
2668. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1-Spodnja Šiška
2669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š2-Litostroj
2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3-Podutik
2671. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4-Dravlje
2672. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š5-Stegne
2673. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje
2674. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š8-Gameljne
2675. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9-Medvode
2676. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10-Pirniče
2677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š12-Zbilje
2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15-Golo brdo-Žlebe
2679. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š16 Trnovec-Topol

Radovljica

2680. Spremembe pravilnika o dodeljevanju posojil za ohranjanje delovnih mest v malem gospodarstvu občine Radovljica
2681. Sprememba pravilnika o oddajanju in prodaji poslovnih prostorov

Slovenj Gradec

2682. Spremembe in dopolnitve osnov in meril za določitev najemnin za poslovne prostore in poslovne stavbe ter uporabnin za garaže v občini Slovenj Gradec

Škofja Loka

2683. Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin

Šmarje pri Jelšah

2684. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Kristan vrh

POPRAVKI

1. Popravek glede objave navodila za delo diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije pri izvajanju zakona o vojaški dolžnosti

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

90. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Islandijo o ukinitvi vizumov
91. Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Tajsko
AAA Zlata odličnost