Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1992 z dne 12. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1992 z dne 12. 6. 1992, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1494. Akt o razrešitvi dolžnosti ministra za finance
1495. Akt o imenovanju ministra za finance
1496. Akt o imenovanju namestnika ministra za znanost in tehnologijo
1497. Akt o imenovanju namestnikov ministra za kulturo
1498. Akt o razrešitvi namestnika ministra za šolstvo in šport
1499. Akt o imenovanju namestnikov ministra za šolstvo in šport
1500. Akt o imenovanju namestnika ministra za trgovino
1501. Akt o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
1502. Akt o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani
1503. Akt o izvolitvi sodnika Temeljnega sodišča v Kranju
1504. Akt o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1479. Odlok o zneskih carine in drugih uvoznih davščin ter obresti, ki se ne zaračunavajo z naknadno odločbo in za katere se ne opravi prisilna izterjava
1480. Odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se uvozijo in o načinu njihovega plačila
1481. Odlok o prenehanju uporabe nekaterih predpisov s področja računovodstva za sredstva in razvoj splošne ljudske obrambe

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1482. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku
1483. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
1505. Odredba o prepovedi uvoza pošiljk prašičev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od prašičev iz Republike Avstrije, Republike Nemčije, Nizozemske ter Češke in Slovaške federacije v Republiko Slovenijo

USTAVNO SODIŠČE

1484. Odločba o razveljavitvi petega in šestega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih

BANKA SLOVENIJE

1506. Sklep o dajanju lombardnih kreditov

OBČINE

Jesenice

1485. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v občini Jesenice
1486. Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Muzej Jesenice
1487. Odločba o izgradnji javne poti

Kočevje

1488. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kočevje za leto 1991
1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, nalogah,sestavi in številu članov delovnih teles občinske skupščine

Lenart

1490. Sklep o razpisu referenduma o preimenovanju naselja in Krajevne skupnosti Gradišče v Slov. goricah v naselje in Krajevno skupnost Sveta Trojica v Slovenskih Goricah

Litija

1491. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Ljubljana Vič-Rudnik

1492. Sklep o povišanju najemnin za najemna stanovanja, katerih lastnik je občina Ljubljana Vič-Rudnik

Mozirje

1493. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območja: Zadrečka dolina, zgornji del Zgornjesavinjske doline in spodnji del Zgornjesavinjske doline
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti