Poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Poklicne kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija je kvalifikacija, s katero posameznik dokazuje, da je usposobljen za opravljanje različnih poklicnih dejanj in za opravljanje posameznih nalog v določenem poklicu. Temeljne poklicne kvalifikacije posameznik navadno pridobi v programu šolanja, dokazuje pa jih z različnimi javnimi listinami, kot so spričevala, diplome in druge listine. Temeljne poklicne kvalifikacije pa je priporočljivo izpopolniti z dodatnimi poklicnimi kvalifikacijami, ki posamezniku zagotavljajo poglobljeno znanje in razumevanje problemov.  S pridobitvijo posameznih poklicnih kvalifikacij si posameznik prav tako zagotovi prednost pred drugimi kandidati, saj je lahko zaradi obširnega znanja konkurenčnejši in pri delu uspešnejši.

Javna naročila malih vrednosti v novem postopku

Kandidatom v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. ponujamo različna izobraževanja s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatne poklicne kvalifikacije. V Sloveniji se dan danes zelo širi področje javnega naročanja, zato posameznikom ponujamo možnost pridobitve dodatnih kvalifikacij iz omenjenega področja. V sklopu pridobitve kvalifikacij s področja javnega naročanja bomo obdelali elektronsko javno naročanje, v sklopu katerega bomo posameznikom predstavili tudi portal za javna naročila. Zraven tega bomo obdelali tudi javna naročila malih vrednosti, ki so po novem postopku drugačna. Povedali pa  bomo tudi nekaj o javnem naročilu za pravne storitve, ki je dan danes vse bolj razširjeno.

Po sklopu predavanj in delavnic o omenjenih temah, bo posameznik za pridobitev poklicne kvalifikacije moral opraviti tudi izpit. Predavanja in vaje, ki jih izvedemo so strokovne in kandidata ustrezno pripravijo na izpit, ki predavanjem sledi. Strokovnjaki, ki programe izvajajo so natančni in se kandidatom prilagodijo. Z veseljem pomagajo odgovoriti na vprašanja, ki se posameznikom zastavljajo in tako omogočijo še boljše opravljanje kasnejšega izpita.

Termini predavanj o elektronskem postopku javnega naročanja in evidenčnem postopku javnega naročanja že v septembru

V postopku izobraževanja o javnem naročanju vam bomo povedali vse o postopku javnega naročanja, posebno pozornost bomo posvetili tudi elektronskemu javnemu naročanju ter evidenčnemu postopku javnega naročanja.


Preberite tudi članek o gradbeni zakonodaji.

Portal javna naročila