Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem

Avtor/ji: Tadeja Pušnar, Borut Smrdel, Maja Prebil, Sašo Matas, mag. Urška Skok Klima; avtorica stvarnega kazala: mag. Maja Koršič Potočnik
Koda: 111111
Leto izdaje: 2018
Založba: Uradni list RS
Urednik: Sašo Matas
Ocena:
Prednaročilo
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem
Cena: 139,00 €

Cena v prednaročilu velja do: 15. 2. 2018

Predviden izid: marec 2018

Avtorica stvarnega kazala: mag. Maja Koršič Potočnik

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (novela ZPVPJN-B) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/17, z dne 27. oktobra 2017 in prinaša pomembne spremembe. Novela ZPVPJN-B je zakon pomembno dopolnila v več kakor 40 členih. Več novosti je zakonodajalec sprejel primarno zaradi uskladitve določb z ZJN-3, ob določbah iz Pravovarstvene direktive 2007/66/ES pa je pri urejanju izhajal tudi iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Novela zakona tako:

  • ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo,
  • bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek,
  • spreminja ureditev vlaganja zahtev za revizijo zaradi zaščite javnega interesa z določljivostjo razlogov za vložitev zahtevka in sodnega varstva,
  • nekoliko drugače ureja pogoje za presojo aktivne legitimacije pri vlaganju zahtevkov za revizijo in na novo ureja roke za vložitev revizijskega zahtevka,
  • z zakonsko ureditvijo občne seje zagotavlja enotnost odločanja Državne revizijske komisije,
  • primerneje in natančneje ureja ustno obravnavo, ki jo lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje,
  • zagotavlja primernejša in učinkovitejša pravna sredstva za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila – namesto časovno neomejene možnosti uveljavljanja ničnosti uvaja izpodbojnost pogodbe, pri čemer daje sodniku tudi več diskrecijske pravice o odločanju o nadaljnji usodi že sklenjene pogodbe ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin posameznega primera.

Med avtorji komentarja so dobri poznavalci področja javnega naročanja z večletnimi izkušnjami v praksi, večina je tudi aktivno sodelovala pri nastajanju zakona in novele zakona. Ob predstavitvi vseh pomembnih zakonskih sprememb in razlogov zanje, vključno z navezavami na nekatere druge predpise, bodo posamezne določbe zakona komentirane predvsem s praktičnega vidika. Bralci bodo z delom tako zagotovo dobili celovit pregled nad določbami in pomembnimi vsebinskimi novostmi zakona.

Knjigi bo dodano tudi stvarno kazalo.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano