Zakon o odvetništvu (ZOdv)

neuradno prečiščeno besedilo, s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Koda: 101104
Leto izdaje: 2009
Založba: Uradni list RS
Format: 14,5 x 20,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 56
ISBN: 978-961-204-438-1
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu, ZOdv-C, sprejetim spomladi 2009, (v knjigi so spremembe označene s polkrepkim tiskom), se je uveljavilo več novosti, in to zlasti na področjih: 
pravic in dolžnosti odvetnikov
– pravice do opravljanja odvetniškega poklica in 
disciplinske odgovornosti odvetnikov. 

Tako je bila s spremembami zakona po eni strani Odvetniški zbornici Slovenije kot stanovski organizaciji vrnjena pristojnost, da soodloča pri vzpostavitvi ustreznih razmerij oziroma ovrednotenju odvetniških storitev, hkrati pa se krepi režim disciplinske odgovornosti odvetnikov, pri čemer so upoštevana tudi priporočila varuha človekovih pravic.

Nazadnje ogledano